ALARMLØSNINGER

Alarmering

SMS alarmering er super smart til at informere bl.a borgerne om planlagte begivenheder. Eksempelvis hvis der lukkes for vand eller strøm i en periode.
Benyt SMS-beskeder til at alarmere personer ved fare, driftsforstyrrelser og planlagt vedligehold.

Underretning til befolkningen

Nogle gange kan det være afgørende at underrette dele af befolkningen om uventede omstændigheder, såsom behovet for at evakuere et område på grund af brande, gaslækager, terror trusler, tsunamier eller lignende.

En SMS baseret alarmløsning giver modtagerne informationen hurtigt og effektivt – samtidig med at det kan gøres meget nemt for den person, som skal foretage udsendelsen.

Intern kommunikation

Det kan være rigtig gavnligt, nemt og enkelt at kunne nå ud til alle medarbejdere i virksomheden.
Det kan være alle mulige former for meddelelser, som du kan sende ud til dine ansatte på SMS.
Men speciel alarmeringer ved f.eks. strømnedbrydelser eller planlagte system nedlukninger ved opdateringer.

Eksempelvis:
Vi oplever bøvl med internettet, og vil derfor afbryde forbindelsen.
Det sker kl. 14.00
Og vi regner med at det er nede i max 10 minutter.
Husk at gem jeres arbejde på pc’en inden afbrydelsen.
MVH. teknisk afdeling

For Alarmselskaber

Flere af vores alarm selskabs kunder bruger bl.a SMS til, Til og Frakobling af alarmsystemer i både virksomheder og hjemmet.
Eksempel:
SMS ‘alarm til’ til 1272 for at tilkoble alarmen.

Også til lagerrum bruges SMS flittigt.
Derudover bruger de også SMS til at informere deres kunder om alarmeringer.

Kontakt os, hvis I vil videre mere om hvordan vi kan opsætte et alarmeringssystem til jer.