SUNDHEDSSEKTOREN

KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning skriver:

“SMS forbedrede fremmøde raten, sammenlignet med mødeaftaler uden påmindelser” og det fortsætter med, at det “konkluderer, at der er en stor effekt af at bruge SMS, og at effekten er den samme uanset, om det drejer sig om den primære sundhedssektor eller ambulante klinikker på sygehuse, om påmindelsen gives inden for 24, 48 eller 72 timer før den aftalte tid, og om det er yngre eller ældre patienter. SMS angives i reviewet til at være et simpelt og effektivt redskab, der kan kobles til teknologi, der gør det muligt at sende SMS’er samtidigt og automatisk. Endvidere kan SMS bruges af mange grundet den store udbredelse af mobiltelefoner”. (Citat slut).

Læger og sygehuse, der er begyndt at bruge SMS tjenester, eksempelvis påmindelses SMS til patienter, hvilket rapporterer en reduktion i antallet af udeblivelser til konsultationer og andre aftaler.
Reduceret udeblivelse give bedre arbejdsflow og muligheden for at hjælpe flere patienter.

SMS kan booste effektiviteten inden for sundhedssektoren.

SMS tjenester integreret i software, til styring af personaleressourcer, har vist sig at være yderst effektive.
Den hurtigste måde for en arbejdsgiver, at få medarbejderne til at bekræfte en ændret vagtplan, er ved SMS.